How to make a wedding cake tray of wood / Safata de fusta per pastís de casament / Bandeja madera

Original video: https://www.youtube.com/watch?v=I0bNlpDDEQM

In this video you'll see the making proces of a wooden cake tray for my wedding. Is by far the longest and most complex project which I recorded till now. Because our cake will be a Swiss roll, the tray is quite long. This is the first time I use \"luxury\" wood, specifically, Bubinga. This specie is quite hard and strong, widely used decorative purposes, used to for music instruments, its resistant to fungi and wood-related parasites, and also suitable as a food safe wood. Pretty hard to work with, but with undeniable beauty.

I invite you to watch this video step-by-step, explaining the process of creation, from a rough timber to get the finished tray. Hope you like it.

Don't forget to subscribe if you have enjoyed my videos.

--------------------------------------------------------------------------------

En aquest video podreu veure el procés de confecció de la safata pel pastís del meu casament. De lluny és el projecte més llarg i complex dels que he grabat fins el moment. Donat que el nostre pastís serà un braç de gitano, la safata és força llarga. D'altra banda, aquest cop és el primer que uso fusta considerada \"de luxe\", concretament, Bubinga. Especialment dura i forta, molt usada amb finalitat decorativa, usada també per a la creació d'instruments musicals, resistent als fongs i paràsists de la fusta i apte per al contacte amb el menjar. Sense cap mena de dubte és una fusta díficil de treballar, encara que mereix l'esforç doncs un cop acabada presenta una bellesa innegable.

Us convido a visionar aquest video, on pas a pas, explico tot el procés de creació, a partir d'un tauló en brut fins a obtenir la peça totalment acabada. Espero que us agradi.

No oblideu subscriure-us si us han agradat els meus videos.

---------------------------------------------------------------------------------------

En este video podréis ver el proceso de confección de la bandeja para donde irá el pastel de mi boda. De lejos es el proyecto más largo y complejo de los que he grabado. Debido a que nuestro pastel será un brazo de gitano, la bandeja es bastante larga. Por otra parte, esta vez es la primera que uso madera considerada de lujo, concretamente, Bubinga. Es especialmente dura y fuerte, muy usada con finalidad decorativa, también para usos musicales, es resistente a los hongos y parásitos de la madera y del mismo modo apta para estar en contacto con comida. Sin duda es una madera difícil de trabajar, aunque merece el esfuerzo pues el una vez acabada tiene una belleza innegable.

Os invito a visionar este vídeo, donde paso a paso, explico todo el proceso de creación, a partir de un tablón en bruto hasta obtener la pieza totalmente terminada. Espero que os guste.

No olvidéis suscribiros si os han gustado mis vídeos.